Fasadputs Stockholm 2018-10-10T07:30:23+02:00

FASADPUTS STOCKHOLM NÖJD-KUND-GARANTI är vårt motto

Fasad är mer än det ögat kan se, därför genomför vi på Trygg Fastighetsrenovering fasadrenoveringen enligt kvalitetssäkrade processer. Trygg Fastighetsrenovering arbetar bara med högkvalitativa och godkända material för fasad. När du anlitar Trygg Fastighetsrenovering kan du lita på att underarbetet blir rätt utfört och att du får en fasad som klarar tuffa förhållanden under många år.

Fasadrenovering, det skiljer sig beroende på omfattningen, vilket material du ska använda, osv. Vi rekommenderar alltid att ta in någon offert ifall ni är intresserade av att putsa fasaden istället för att googla runt efter priser, det finns ingen som kan ge er ett riktigt fast pris utan detaljerad information.

En fasad håller i cirka 30 år. Men man behöver underhålla den under tiden, det vill säga tvätta, avfärga, med mera. Nivån på underhållet är också beroende av fastighetens utsatthet och yttre faktorer som trafik, nedfall och liknande. Fasader är ”levande” och fungerar som fastighetens yttre skydd, därför behövs ett regelbundet underhåll. När du ser att skiktet förfaller eller om du upptäcker en fuktskada, kontakta Trygg Fastighetsrenovering för analys.
Vi vet vad som krävs för att en fasad ska vara säker och hållbar. Vi erbjuder därför de mest etablerade och bästa fasadmaterialen för våra nordiska förhållanden. Med hjälp av våra kunniga yrkesmän väljer du det material och den utrustning till din fasad som passar huset bäst.
Ädelstänkputs är ett fabriksblandat bruk där färgpigment tillsätts på redan på fabriken. Det ger inte någon större skillnad i hållbarhet. Däremot syns skador i ytskiktet mindre, då hela ytskiktet (2-8 mm djupt) har samma färgton.

Vi tar fram flexibla lösningar som passar din fastighet utan att det behöver kosta för mycket. Trygg Fastighetsrenovering har omfattande erfarenhet av fasadrenovering och våra yrkesmän vet vad de gör. Det betyder att du kan räkna med ett högkvalitativt resultat. Titta gärna på våra referenser. En av våra största konkurrensfördelar är att vi trots den höga kvaliteten håller låga prisnivåer. Alla ska ha råd att renovera sin fasad och därför håller vi priser som passar alla plånböcker.

Naturligtvis lämnar vi 5års garanti på alla våra fasadrenoveringar.

Trygg Fastighetsrenovering utför det mesta inom fasadrenovering och fasadputs med specialisering inom putsfasader där vi utför allt från att revetera din gamla träfasad till en fasadputs av högsta kvalité, till att göra en fasadrenovering på er befintliga putsfasad från sprickor och bom med en snygg ny finish. Behöver er fasad ses över? Vi erbjuder fasadrenovering i Stockholm med omnejd. Boka ett möte för kontroll av din fasadputs. Givetvis är offerten kostnadsfri.

Att välja fasadsystem eller ytputser och färger kan vara ganska svårt många faktorer spelar in för att göra det optimala valet för det unika huset. Gör ditt val enklare.

VI ANVÄNDER SERPOROC FASADSYSTEM

Ett unikt koncept med mer än 35 års erfarenhet och miljontals m2 fasader Serporoc Fasadsystem – ett komplett fasadsystem med puts på isolering. Serporoc Fasadsystem kan användas på alla typer av fastigheter, från småhus till industri- och offentliga byggnader, vid nyproduktion eller vid renovering när fastigheten ska tilläggsisoleras. Serporoc Fasadsystem är enkelt och rationellt att arbeta med, vilket ger bra byggekonomi. Systemet har rörlig infästning till byggnadsstommen, vilket gör att risken för sprickor minskar väsentligt och att fasaden kräver ett minimum av underhåll.
Serporoc Fasadsystem med puts på isolering introducerades 1977 och har länge varit marknadsledare med bred marginal. Hittills har det byggts mer än 10 miljoner m2 energisnåla, beständiga fasader med Serporoc. Serporoc-fästen tillåter en viss rörlighet mellan fasad och huskropp. Spänningen beroende på stomrörelser eller temperaturvariationer överförs alltså inte. Detta minimerar risken för sprickor och bidrar till låga kostnader. Mineralullen och putsen bildar tillsammans ett högeffektivt skydd mot väta och kyla. Isoleringen hålls torr och det finns inga genomgående köldbryggor i konstruktionen. Resultatet blir ett lågt Up-värde.

KVALITETSPOLICY

Göra rätt första gången.
Aktivt använda leverantörernas kvalitets material, kunskap och föreskrifter.
Genom kontinuerlig utbildning utöka kompetens och yrkeskunnande.
Ta personlig kontakt med kund innan anbudsofferering.
Förenkla, effektivisera dokumenthandling.
Ta hand om såväl meningsskiljaktigheter som fel och brister på ett snabbt och effektivt sätt.
Vi arbetar miljömässigt förebyggande genom att undvika och minska sådant som belastar miljön.
För att ständigt själva bli bättre sätter vi upp mål som minskar vår miljöpåverkan, är betydelsefulla för kvalité och arbetsmiljö samt i slutänden – för dig som är kund! Välja material utifrån miljö- och hälsosynpunkt utan att försumma kvalitetsaspekter.
Minska avfall till deponi samtidigt som vi hushåller med råvaror och främjar.
Återanvändning.
Köra miljövänligt.

KULÖRKARTA WEBER

Fasadrenovering-33001-0502y

33001

Fasadrenovering-33002-1002y

33002

Fasadrenovering-33003-1005y10r

33003

Fasadrenovering-33004-1010y10r

33004

Fasadrenovering-33005-1010y15r

33005

Fasadrenovering-33006-1010y20r

33006

Fasadrenovering-33007-1510y10r

33007

putsfärg-33008-1510y15r

33008

putsfärg-33009-1510y20r

33009

putsfärg-33010-2010y10r

33010

putsfärg-33012-2010y20r

33012

putsfärg-33013-1520y10r

33013

putsfärg-33014-2020y10r

33014

putsfärg-33015-3020y10r

33015

putsfärg-33016-1020y15r

33016

putsfärg-33017-2020y15r

33017

putsfärg-33018-3020y15r

33018

putskulör-33019-1010y20r

33019

putskulör-33020-1510y20r

33020

putskulör-33021-1520y20r

33021

putskulör-33022-1030y10r

33022

putskulör-33023-1530y10r

33023

putskulör-33024-2030y10r

33024

putskulör-33025-2030y10r

33025

putskulör-33026-2040y10r

33026

putskulör-33027-2050y10r

33027

putskulör-33028-2030y20r

33028

putskulör-33029-2040y20r

33029

putskulör-33030-2050y20r

33030

putskulör-33031-1010y40r

33031

putskulör-33033-2010y40r

33033

putskulör-33034-1520y50r

33034

putskulör-33036-3020y50r

33036

Ädelstänkputs-färg-33037-2530y60r

33037

Ädelstänkputs-färg-33038-3030y60r

33038

Ädelstänkputs-färg-33039-4030y60r

33039

Ädelstänkputs-färg-33040-1030y20r

33040

Ädelstänkputs-färg-33042-3030y20r

33042

Ädelstänkputs-färg-33043-1530y30r

33043

Ädelstänkputs-färg-33044-2030y30r

33044

Ädelstänkputs-färg-33045-3030y30r

33045

Ädelstänkputs-färg-33046-2010y25r

33046

Ädelstänkputs-färg-33047-3010y25r

33047

Ädelstänkputs-färg-33049-1520y30r

33049

Ädelstänkputs-färg-33050-2020y30r

33050

Ädelstänkputs-färg-33051-3020y30r

33051

Ädelstänkputs-färg-33052-1010y30r

33052

Ädelstänkputs-färg-33053-2010y30r

33053

Ädelstänkputs-färg-33054-3010y30r

33054

Stänkputs-kulör-33055-2020y40r

33055

Stänkputs-kulör-33056-3020y40r

33056

Stänkputs-kulör-33057-4020y40r

33057

Stänkputs-kulör-33058-2005y20r

33058

Stänkputs-kulör-33059-3005y20r

33059

Stänkputs-kulör-33060-4005y20r

33060

Stänkputs-kulör-33061-2005y30r

33061

Stänkputs-kulör-33062-3005y30r

33062

Stänkputs-kulör-33063-4005y30r

33063

Stänkputs-kulör-33064-1505y50r

33064

Stänkputs-kulör-33065-2505y50r

33065

Stänkputs-kulör-33066-3505y50r

33066

Stänkputs-kulör-33067-4505y50r

33067

tänkputs-kulör-33068-5505y50r

33068

Stänkputs-kulör-33069-6505y50r

33069

Stänkputs-kulör-33070-1010y45r

33070

Fasadputs-färgnr-33071-1510y45r

33071

Fasadputs-färgnr-33072-2010y45r

33072

Fasadputs-färgnr-33073-1010y70r

33073

Fasadputs-färgnr-33074-1510y70r

33074

Fasadputs-färgnr-33075-2010y70r

33075

Fasadputs-färgnr-33076-2030y70r

33076

Fasadputs-färgnr-33077-3030y70r

33077

Fasadputs-färgnr-33078-4030y70r

33078

Fasadputs-färgnr-33079-2030y75r

33079

Fasadputs-färgnr-33080-3030y75r

33080

Fasadputs-färgnr-33081-4030y75r

33081

Fasadputs-färgnr-33082-2030y90r

33082

Fasadputs-färgnr-33083-3030y90r

33083

Fasadputs-färgnr-33084-4030y90r

33084

Fasadputs-färgnr-33088-2010g70y

33088

Fasadputs-färgnr-33089-3010g70y

33089

Putsfärger-kulörkod-33090-4010g70y

33090

Putsfärger-kulörkod-33091-2015g30y

33091

Putsfärger-kulörkod-33092-3015g30y

33092

Putsfärger-kulörkod-33093-4015g30y

33093

Putsfärger-kulörkod-33094-1505r80b

33094

Putsfärger-kulörkod-33095-2505r80b

33095

Putsfärger-kulörkod-33096-3005r80b

33096

Putsfärger-kulörkod-33097-4000n

33097

Putsfärger-kulörkod-33098-4500n

33098

Putsfärger-kulörkod-33099-5000n

33099