Snöskottning 2018-10-10T07:31:42+02:00

VAR UTE I GOD TID Håll ditt tak snö- och isfritt med oss

Trygg Fastighetsrenovering utför takskottning och andra typer av snöskottning i Stockholm, Södertälje, Trosa/Vagnhärad och Nyköping med omnejd. Kontakta oss för snöskottning omgående eller om du som fastighetsägare vill ha en kostnadsfri offert om kontinuerligt snöskottningsarbete under vinterhalvåret.

SNÖSKOTTNING & TAKSKOTTNING

Vi är utbildade och licensierade enligt skotta säkert. Licensieringen garanterar att vår personal har rätt kompetens, utrustning och försäkringar för att utföra arbetet på rätt sätt.
Varje år skadas personer och egendom till följd av nedfallande is och snö. När detta händer, kan fastighetsägaren bli ansvarig för brott, exempelvis vållande till annans död. Det är mycket viktigt att den som utför snöskottning av tak har den kompetens och de resurser som arbetet kräver. Exempelvis gäller särskilda arbetsmiljöregler för detta riskfyllda arbete. Vi har stor erfarenhet av takskottning och kan därför erbjuda säker snöskottning.
Vi vet vad som krävs för att snöskottningsarbetet ska vara säkert. Med bred kompetens i spetsen på tak och snöskottning av fastighet och snöröjning vid väg- och fastighet. Trygg Fastighetsrenovering är din partner som uppfyller dina krav på kvalitet, säkerhet och service.

Taksäkerhet och taksäkerhetsanordningar är benämningen på de tekniska detaljer som monteras på fasader och tak för att säkert kunna tillträda, förflytta sig och arbeta på tak.
Vi utför taksäkerhetsarbeten såsom gångbryggor, skorstensstegar, snörasräcken m.m. Samtligt material är varmförzinkat galvaniserat stål som pulverlackeras i standard-kulörer. Infästningar sker oftast med sk. falsfästen, dvs ej genomgående infästningar!

• Snö och istappsborttagning
• Tak och markskottning och borttagning av istappar, från fastighets tak till industritak.
• Vår personal arbetar alltid med säkerhetsutrustning och enligt säkerhetsföreskrifter.
• Alltid innan påbörjat arbete utför vi riskanalys.
• Minst en vakt står nedanför huset.
• Material för avspärrning med väl synliga varningar för fotgängare eller parkerade fordon anordnas.
• Vid olycka ger vår försäkring heltäckande skydd.

Vi är utbildade och licensierade enligt skotta säkert.
Vi har en snöskottningsjour och är tillgängliga 24 timmar om dygnet.
Ring oss på Tel: 08 – 410 420 46 / Mobil: 072 – 373 09 99.

Med bred kompetens i spetsen på takskottning och snöskottning av fastighet och snöröj vid väg- och fastighet. Trygg Fastighetsrenovering är din partner som uppfyller dina krav på kvalitet, säkerhet och service. Hör av er till Trygg Fastighetsrenovering för en kostnadsfri offert! Vi har en snöskottningsjour och är tillgängliga 24 timmar om dygnet.

SKOTTA SÄKERT

Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska leda till ökad säkerhet kring skottning av tak. På grund av okunskap och slarv orsakar takskottning eller bristen på skottning, skador för mångmiljonbelopp, varje år. Nu tar hela branschen ett gemensamt krafttag för att komma till rätta med problemen. Med hjälp av utbildningsprogrammet och licensieringskrav vill försäkringsbolag, fastighetsägare och takentreprenörer uppnå följande:
En bättre arbetsmiljö för de som skottar på taken.
Minska antalet materialskador på taken.
Minska antalet skador på annans egendom, så som parkerade bilar.
Minimera farorna för allmänheten, så som gångtrafikanter.
Stoppa oseriösa aktörer.

KVALITETSPOLICY

Göra rätt första gången.
Aktivt använda leverantörernas kvalitets material, kunskap och föreskrifter.
Genom kontinuerlig utbildning utöka kompetens och yrkeskunnande.
Ta personlig kontakt med kund innan anbudsofferering.
Förenkla, effektivisera dokumenthandling.
Ta hand om såväl meningsskiljaktigheter som fel och brister på ett snabbt och effektivt sätt.
Vi arbetar miljömässigt förebyggande genom att undvika och minska sådant som belastar miljön.
För att ständigt själva bli bättre sätter vi upp mål som minskar vår miljöpåverkan, är betydelsefulla för kvalité och arbetsmiljö samt i slutänden – för dig som är kund! Välja material utifrån miljö- och hälsosynpunkt utan att försumma kvalitetsaspekter.
Minska avfall till deponi samtidigt som vi hushåller med råvaror och främjar.
Återanvändning.
Köra miljövänligt.

Trygg Fastighetsrenovering erbjuder privatpersoner och företag med snöskottning, takskottning och snöröj.
Snöskottningsavtal där du som kund kan känna trygghet. Vi har en snöskottningsjour och är tillgängliga 24 timmar om dygnet. Något som du definitivt borde unna dig under vintertiden.

Avtal att erbjuda:

Avrop TFRAB är ett avtal där vi kommer och snöröjer enligt ö.k, alltså efter dina anvisningar och behov.
Har du frågor eller vill ha en kostnadsfri offert gällande snöskottning, kontakta oss redan idag!
Vi utför takskottning, snöskottning och andra typer av snöröjningsarbeten i Stockholm med omnejd.

Ring oss på,
Tel: 08 – 410 420 46
Mobil: 072 – 373 09 99