Ströläkt, hängrännor och stuprör är på plats i Täby Kyrkby och monterade korrekt.

I tidigare inlägg såg ni att vi hade påbörjat monteringen av underlagstäckning, som nu är på plats. Ströläkt har monteras takets lutningsriktning till sina fördelar.
Hängrännor och stuprör är på plats och monterade korrekt. Det som är viktigt att veta är att moderna hängrännor och stuprör sägs vara underhållsfria oavsett om de är av plast eller PVC-överdragen plåt. Det är de i princip också, om man enbart ser till materialet. Men för att de ska fungera oklanderligt kräver de i varje fall en årlig översyn. Men är huset omgivet av höga träd, som släpper barr, löv och småkvistar, kan det finnas skäl att rensa hängrännorna lite oftare.
Väntar ivrigt på leverans av takpannor från Monier, T-röd Jönåker Elegant.

2016-10-11T07:01:45+02:00 Takläggning|